• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Studnie są w stanie być różnorodne, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym obszarze. W przypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały dobrze rzeczową wydajność, a na terenie nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. przy domkach letniskowych montuje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego typu studnie muszą mieć dobrą głębokość, aby rury osłonowe oraz filtracyjne znalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi montowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są sfinalizowane obudową z kręgów betonowych bądź z tworzywa sztucznego – sprawdź studnie głębinowe poznań. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym i zawory służące do zamykania przepływu wody w rurociągu i zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza mieć zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w instalacji domowej oraz poboru właściwej ilości wody.

Categories: Inne

Comments are closed.